W przeciwieństwie do Polski, gdzie debata o 500 złotych na dziecko toczy się już od jakiegoś czasu, Szwajcaria od dawna stosuje tzw. Kinderzulage, czyli dodatek na dziecko dla każdej rodziny, oczywiście pod pewnymi warunkami. Oto one:

Warunek pierwszy

Trzeba mieć dziecko.

Jeśli nie masz dzieci, czytaj dalej,  bo możesz kiedyś mieć.

Jeśli nie wiesz w jaki sposób mieć dzieci, masz prawdopodobnie pewne zaległości w edukacji seksualnej.

Masz już dziecko. Co dalej?

Jeśli twoje dziecko ma mniej niż 16 lat, należy mu się 200 CHF miesięcznie. Dla chorych i niepełnosprawnych dzieci granica przesunięta jest do 20 roku życia. Dzieci, które się kształcą i mają powyżej 16 roku życia mają prawo do tzw. Ausbildungzulage wysokości 250 CHF miesięcznie do ukończenia 25 roku życia. Między poszczególnymi kantonami mogą występować różnice w wysokości kwot.

Kolejne warunki

Musisz pracować bądź prowadzić własną działaność i zarabiać więcej niż 587 CHF miesięcznie. Dla pracujących w sektorze rolniczym obowiązują nieco  kryteria. Tu dodatek kryje się pod nazwą Familienzulage i jest wypłacany dla zarabiających  587 CHF miesięcznie, bądź 7050 rocznie. Pracujący w gospodarstwach rolniczych mają także prawo do tzw. Haushaltungzulage wysokości 100 CHF miesięcznie. Warunkiem koniecznym jest prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego z partnerem/partnerką, bądź obowiązek pokrywania kosztów ich utrzymania.

Dodatek przysługuje na dziecko, przy obojgu pracujących rodzicach wypłacany jest tylko jeden dodatek.

Kinderzulage uzyskać mogą także pracownicy sezonowi z krajów UE. Wtedy dodatek jest wypłacany w kraju zamieszkania dzieci i partnera. Kwota nie jest jednak wypłacana w całości, a otrzymuje się różnicę od kwoty przysługującej w danym kraju. Jeśli więc w Polsce dostaniecie kiedyś na dziecko 500 złotych, z Kinderzulage zostanie wypłacona jedynie róznica między 500 zł a 200 CHF.

Co istotne, Kinderzulage jest rozliczany do 5 lat wstecz. Jeśli Wasze dziecko ma przykładowo już 6 miesięcy, a wy zapomnieliście powiadomić o tym Waszego szwajcarskiego pracodawcy, nadal możecie uzyskać zwrot za pełen okres.

Jak ubiegać się o Kinderzulage?

O dodatek ubiegamy się u swojego pracodawcy bądź – jeśli jesteśmy na samozatrudnieniu lub pracujemy w rolnictwie – bezpośrednio w AHV-Ausgleichkasse (kasa ubezpieczenia społecznego), w której jesteśmy zarejestrowani.

Wypełniamy wniosek, po rozpatrzeniu przez Ausgleichkasse otrzymamy decyzję odnośnie dodatku. Moga być wymagane dodatkowe dokumenty, jak na przykład potwierdzenie nie otrzymywania zasiłków na terenie Polski.

Jak wypłacany jest Kinderzulage?

Dodatek jest wypłacany razem z miesięczną pensją i podlega opodatkowaniu. W przypadku samozatrudnionych jak i sektora rolniczego dodatek wypłaca odpowiednia Ausgleichkasse.

 

Powyższy post stanowi luźną informację pomocniczą, po szczegóły możecie zwrócić się do Waszego pracodawcy bądź AHV-Ausgleichkasse.

Reklamy